1 Komunia Święta 2015

 

Termin 1 Komunii św.:

Dzieci klas III w roku szkolnym 2014/2015

Szkoły Podstawowej nr 6

przystąpią do I Komunii św.

w następujących terminach:

Grupa Siostry Marty (klasy 3A i 3C) – 10 maja 2015 r. o godz. 930;

Grupa Siostry Karoliny (klasa 3B) – 17 maja 2015 r. o godz. 930.

 

Przygotowanie do I Komunii Świętej

 

Przygotowanie do I Komunii świętej w parafii obejmuje oprócz zajęć w szkole Katechezę dla Rodziców oraz Mszę św. dla Dzieci i Rodziców w każdą II Niedzielę miesiąca (* z wyjątkiem) o godzinie 1600.

 

Terminy i Tematy KATECHEZ i MSZY ŚWIĘTYCH:

 

(*) 26 października 2014 r.Sakramenty w Kościele; katecheza na temat sakramentów (z wyszczególnieniem pokuty i Eucharystii) oraz modlitwy różańcowejMsza św. z poświęceniem i rozdaniem różańców.

09 listopada 2014 r.Modlitwa drogą do zjednoczenia z miłującym nas Ojcem; katecheza na temat modlitwy w życiu człowieka.

14 grudnia 2014 r. Maryja wzorem zawierzenia; katecheza na temat rekolekcji adwentowych i nabożeństwa do Cudownego Medalika; Msza św. z poświęceniem i rozdaniem dzieciom łańcuszków i medalików.

11 stycznia 2015 r. –  Oto wielka tajemnica wiary; katecheza na temat wdzięczności wobec Boga, szczególnie za dar zbawienia, które dokonało się przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa.

08 lutego 2015 r. –  Wiara rodzi się ze słuchania; katecheza na temat znaczenia Słowa Bożego w życiu człowieka; Msza św. z poświęceniem i rozdaniem dzieciom książeczek do nabożeństwa.

08 marca 2015 r. –   Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie – czynna miłość bliźniego przygotowaniem do udziału w ofierze  Mszy św.; katecheza na temat wzajemnej miłości i odpowiedzialności za ubogich wśród pierwszych chrześcijan.

12 kwietnia 2015 r. Przez chrzest zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła; katecheza na temat sakramentu chrztu świętego; Msza z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.

Serdecznie Zapraszam !!!

S. Marta, katechetka

nr tel. kom.: +48 693 898 947

Comments are closed.