1 Komunia Święta 2016

 

Termin 1 Komunii św.

w 2016 roku:

Dzieci klas III w roku szkolnym 2015/2016

Szkoły Podstawowej nr 6

przystąpią do I Komunii św.

w następujących terminach:

Klasy 3A i 3B – 8 maja 2016 r. o godz. 930;

Klasy 3C i 3D – 15 maja 2016 r. o godz. 930.

 

Przygotowanie do I Komunii Świętej

 

Przygotowanie do I Komunii świętej w parafii obejmuje oprócz zajęć w szkole Katechezę dla Rodziców oraz Mszę św. dla Dzieci i Rodziców w każdą III Niedzielę miesiąca o godzinie 1600.

 

Terminy i Tematy KATECHEZ i MSZY ŚWIĘTYCH

20 września 2015 r.Spotkanie organizacyjne. Msza św.

18 października 2015 r.Sakramenty w Kościele; katecheza na temat sakramentów (z wyszczególnieniem pokuty i Eucharystii) oraz modlitwy różańcowejMsza św. z poświęceniem różańców.

15 listopada 2015 r.Modlitwa drogą do zjednoczenia z miłującym nas Ojcem; katecheza na temat modlitwy w życiu człowieka.

20 grudnia 2015 r. Maryja wzorem zawierzenia; katecheza na temat rekolekcji adwentowych i nabożeństwa do Cudownego Medalika; Msza św. z poświęceniem i rozdaniem dzieciom łańcuszków i medalików.

17 stycznia 2016 r. –  Oto wielka tajemnica wiary; katecheza na temat wdzięczności wobec Boga, szczególnie za dar zbawienia, które dokonało się przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Msza św. z poświęceniem i rozdaniem dzieciom książeczek do nabożeństwa.

21 lutego 2016 r. –  Wiara rodzi się ze słuchania; katecheza na temat znaczenia Słowa Bożego w życiu człowieka;

20 marca 2016 r. –   Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie – czynna miłość bliźniego przygotowaniem do udziału w ofierze  Mszy św.; katecheza na temat wzajemnej miłości i odpowiedzialności za ubogich wśród pierwszych chrześcijan.

17 kwietnia 2016 r. Przez chrzest zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła; katecheza na temat sakramentu chrztu świętego; Msza z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.

 

Serdecznie zapraszam!

S. Marta, katechetka

Comments are closed.